• Drömläge

    Välmående chefer, ledare och medarbetare i närvaro och nyfikenhet – vad skulle det innebära?

    Passion, riktad energi med hjärna - hjärta - kropp.

    Att mota stress och utbrändhet.

    Skärpa och klarhet eller... dimma? Hur påverkar det kommunikationer och relationer?