Välkommen till mig, Tina Thuresson licensierad stresscoach och mindfulnessinstruktör!

Behöver du hjälp med stresshantering, har ångest eller känner dig nedstämd? Jag kan även finnas som ett bollplank om du behöver bolla dina tankar och funderingar, ibland kan det vara lättare att göra det med någon helt utomstående. Jag arbetar med dig och dina behov. Det är viktigt att det känns bra för dig och du ska känna dig bekväm i vårt möte.

 Du som företagare, vet du om att arbetsmiljölagen skärptes den 31 mars 2016 och att du som arbetsgivare har ett större ansvar över den psykosociala hälsan?

"Du som arbetsgivare ansvarar för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö utan stress"
"Arbetsrelaterad stress behöver hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det sker ett systematiskt arbetsmiljöarbete" - skriver arbetsmiljöverket

 

* En utbränd anställd kostar företaget i genomsnitt ca 400 000 kr i produktionsbortfall - Arbetsmiljöverket

* Sjukskrivningar på grund av stress har ökat med 359% under åren 2010-2017 - Försäkringskassan

* 25% av de som drabbas av utmattning riskerar återfall, vilket innebär att 1 av 4 personer faller tillbaka i utmattning - Försäkringskassan

* Stressrelaterad ohälsa kostar Sverige 70 miljarder i samhällsekonomiska förluster per år - Försäkringskassan

Vad kan du som arbetsgivare göra för att skapa en god arbetsmiljö utan stress? Kontakta mig så går vi tillsammans igenom vad just ditt företag behöver! Jag erbjuder föreläsning med konkreta råd om stress och livsbalans, mindre grupper/workshops för stresshantering samt coachning av enskilda medarbetare.
Att jobba förebyggande med stress är något som vi alla kommer att vinna på, vare sig det är på arbetsplatsen eller privat!

Stresscoachning - lär dig hantera stressen i din vardag. 

Jag jobbar med enskilda samtal, där vi vid första besöket gör en kartläggning av vad det är du vill ha hjälp med och det är också den som vi utgår från i samtalen. Samtalen varar i 1 timme. Antalet gånger vi träffas är helt beroende av ditt behov och vilka utmaningar du har och vill jobba med. Undrar du över något så är du alltid välkommen att höra av dig!

Jag erbjuder även grupper i Mindfulness. Forskning har visat att mindfulness visar goda resultat då vi har problem med tex stress, sömnproblem och värk. Du kanske inte alltid kan påverka vissa situationer, men med mindfulnessträning kan du lära dig att bättre hantera stressen och återhämta dig, vilket är nödvändigt för stressrelaterade sjukdomar. Med mindfulness tränar du också upp din koncentrationsförmåga och ditt fokus. Att kunna välja vart du har din uppmärksamhet, och att ha fokus på en sak i taget gör att din stress minskar.

 

Kontakt

Tina Thuresson 0735-127659

Följ gärna mig på Facebook och Instagram, sök på stresscoach_tina_thuresson