Synliggöra Sölvesborgs breda och kvalitativa frisk- och hälsovård och via en förbättrad tillgänglighet bidra till folkhälsan inom kommunen.

Nätverket bygger på en gemensam värdegrund:

• Kundens/patientens behov styr nätverkets verksamhet!

• Traditionell och komplementär medicin har båda en berättigad plats i hälsovården!

• Vi vinner alla på mer kunskap om varandras verksamheter!

• Vi inspirerar och motiverar varandra!

 

Nätverkets mål

 Mål 1 

Underlätta för allmänheten att hitta rätt i frisk- och hälsoutbudet, genom att synliggöra våra verksamheter och kompetenser via websida, skriftlig information, deltagande i arrangemang såsom ”prova på” dagar mm.

 Mål 2

Skapa ett interakivt nätverk med stor bredd och professionalism, som stimulerar till samarbete, ökad kunskap och kreativitet. Så många kompetenser/yrkesroller som möjligt inom området frisk- och hälsovård är representerade, både från traditionell och från komplementär medicin.

 Mål 3

Bredda utbudet av folkhälsobefrämjande åtgärder inom kommun och landsting.

 

Vi är medlemmar i Folkhälsorådet i Sölvesborgs kommun