Månadens Hälsobringare - Monika Axelsson, Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Monica får priset för att hon på ett föredömligt sätt engagerar kollegor och ledning på sin arbetsplats i sin roll som Hälsobringare.

Hälsobringarprojektet drivs av Föreningen Folkhälsan och vänder sig till företag med 5 eller fler anställda i Sölvesborgs kommun.

Syftet är att minska sjukfrånvaron, liksom sjuknärvaron, genom bättre hälsa hos de anställda.

 

Januari 2017