Att kunna hjärt- och lungräddning och kunna använda en hjärtstartare är en livräddande kunskap.

Av de ca 10 000 fall av hjärtstopp som sker varje år – ca 1 person varje timme – i Sverige utanför sjukhus är ca 7 000 närstående och oftast sker detta i hemmet!

När du gått en kurs, som tar ca 3 – 3,5 timmar, så har du lärt dig hur man kan rädda liv med hjärt- och lungräddning och kan använda en hjärtstartare.

I en studie finns redovisat att allmänheten räddar fler än dubbelt så många personer som fått ett hjärtstopp än ambulans/räddningstjänst. Detta beror på att personer som Du och jag, som kan hjärt- och lungräddning, är i närheten och sätter igång genast!

VAR/HUR:

• Jag utbildar personal ute på företagen eller privatpersoner på annan plats

• Gruppstorlek max 12 personer

• Tidsåtgång ca 3 – 3,5 timme

• Jag anpassar mig efter kundernas behov och håller även kurser på helger

INSTRUKTÖR enligt HLR-rådet: Eivor Hermansson

KONTAKT 0733 40 53 03